Stem Gezin Buggenhout

Stem Gezin

Gezinsbond Buggenhout inspireert lokaal bestuur met gezinsvriendelijke voorstellen en acties

De lokale afdelingen van Gezinsbond Buggenhout en Opdorp gingen op dinsdag 19 februari ’19 op de koffie bij het nieuwe gemeentebestuur.

Zo kregen we de kans om onze ideeën en acties voor een gezinsvriendelijke gemeente voor te stellen. Gezinsbond Buggenhout en Opdorp haalden veel inspiratie uit een grote Gezinsbond-bevraging die door bijna 10.000 ouders en grootouders werd ingevuld. Daarbij zaten ook veel goeie ideeën voor de gemeente Buggenhout, onder meer rond mobiliteit, onderwijs en kinderopvang.

Gezinsbond Buggenhout en Opdorp hopen dat de gemeente nu resoluut kiest voor een gezinsvriendelijk beleid met concrete, gezinsvriendelijke acties.

Prioritair werk maken van mobiliteit, kinderopvang en een Huis van het Kind.

Uit de bevraging van de Gezinsbond, ingevuld door bijna 10.000 ouders en grootouders, blijkt dat de lokale besturen prioritair werk moeten maken van een betere verkeersveiligheid. Ook in de gemeente Buggenhout is dat het geval. Het klopt inderdaad dat mobiliteit een belangrijk thema is waarvan veel gezinnen in Buggenhout vinden dat het gemeentebestuur er prioritair aandacht moet aan besteden.
Andere belangrijke thema's in onze gemeente zijn kinderopvang en de uitwerking van een Huis van het Kind.

We proberen een stem te geven aan de gezinnen van vandaag. Wij leggen immers elke dag ons oor te luister bij gezinnen. De nieuwe bestuursploegen kunnen na de verkiezingen de stem van gezinnen ernstig nemen door resoluut te kiezen voor een gezinsvriendelijk beleid. De resultaten van de bevraging en ons actieplan zitten alvast boordevol inspiratie om dit waar te maken.

Give a Day

Help onze vereniging door een handje toe te steken op een van onze activiteiten.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.